Webbplats.org är främst till för de organisationer som inte har egen webbadress eller saknar plats på ett webbhotell. Vi hjälper också till med att bygga användbara (användbarhet = nytta x användarvänlighet) webbplatser. Vår grundidé är att erbjuda webblösningar på tre olika nivåer för främst småföretag och ideella organisationer.
Åter till startsidan
Erbjudandet
Kunder
Bibliotekets vänner i Kista
Olnispa bystuga i Sälen
Nya Djurgårdsvarvet AB
Länk till Webakuten
Kontakt med webbmakaren

WebbPlats.org
KvalitetsCentrum AB
Bengt Rundquist
L
angelandsgatan 46
164 43 Kista
tel: 08-750 50 60

 

Nivå 1: (Vykortet) - En webbsida, med logo, bild och text samt en kontaktlänk till e-post.

Nivå 2: (Broschyren) - Startsida med logo, text och bild samt max 5 menylänkade undersidor med bilder.

Nivå 3: (Webbplatsen) - En startsida med logo, text och bild samt plats för minst 25 undersidor (varav minst 5 menylänkade) med bilder och eventuella formulär .


Vi lämnar gärna en skräddarsydd offert för omfattningen av de olika nivåerna. Kontakta oss!

Nivå 1: Vykortet 
(Beckholmens Vänförening)

Nivå 2: Broschyren
(Besättningen Rydbergsgastarna )
Nivå 3: Webbplatsen
(Förbundet för Ekoparken)

Användbarhet = nytta x användarvänlighet!    

DE 12 FASERNA VID UTVECKLINGEN AV EN WEBBPLATS.

Företagspriser*) + moms

Ideella priser**)
+ moms

1. Behovsanalys och rådgivning - planeringsmöten

7 500:-/dag

-

2. Kartläggning av syfte, målgrupper och roller i projektet

7 500:-/dag

-

3. Användaranalys och framtagning av kravspecifikation (se bilaga)

15 000:-

-

4. Förslag till uppbyggnad och struktur av webbplatsen (prototyp)

12 000:-

-

5. Förslag till utformning av startsidan (se exempel ovan)

6 000:-

1000:-

6. Utformning av menylänkade undersidor

3 000:-/st

500:-/st

7. Överflyttning av undersidor från gammal hemsida till den nya 1000:-/st 100:-/st
8. Uppläggning och genomförande av användningstest 7 500:-/dag 1000:-

9. Utformning av formulär

3 000:-/st

500:-/st

10. Utformning av ”underundersidor”

1 500:-/st

100:-/st

11. Fotografering och/eller ritning, redigering och infogning av bilder

500:-/bild***)

100:-/bild***)

12. Webmasterrollen för underhåll av webbplatsen

200:- per uppdaterad sida

50:- per
uppdaterad sida

Vi kan dessutom erbjuda placering på www.webbplats.org för de som saknar egen webbadress och/eller egen plats på webbhotell.

990:-/år

325:-/år

*) Detta är priser som kommersiella, statliga och kommunala företag och organisationer samt ekonomiska föreningar betalar.

**) Detta är priser, som ideella organisationer betalar och som förutsätter att ”fyrfältsmallen” enligt Nivå 1 och 2 ovan används och att en egen webbadress finns samt att ett etablerat webbhotell ställer upp som ”värd”. Uppdragsgivaren utser redaktör (-er) som svarar för faktainnehållet på de olika sidorna.

***) Produktion av bild (Fotografering/ritning) företagspris 250:- resp ideellt pris 50:-. Enbart redigering/infogning av redan färdig bild företagspris 250:- resp ideellt pris 50:-.

 
Ändrad 13-06-17