Välkommen till
Mariningenjörföreningens Pubkväll
den 7 oktober 2010 kl 1830
2010-09-14

Bäste/a Mariningenjörkamrat!
Välkommen till ming-pub den 7 oktober kl 1830!
Den här gången är AK Sjö värd för FMV-puben och vi samordnar vår Pub-kväll med dem. Vi träffas därför på FMV i lokal "Drottningholm" en trappa ner i B-huset. Vi kommer att få lyssna på ett föredrag om projekt "Visbys" status och framtid för att sedan förfytta oss till Puben på FMV.
Anmälan senast den 4 oktober till Bengt Rundquist via länken eller i undatagsfall på telefon: 0708-39 07 01. Anmäl ditt personnummer för inpassering om du inte jobbar på FMV.
Väl mött! Ming F styrelse